สินเชื่อส่วนบุคคล bangkok bank จากบริษัท ธนาคารกรุงเทพ

จำนวนสูงสุด 800000 บาท
สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ
ชอบเงื่อนไขสินเขื่อไหม — ก็กดคลิกสิ!
ดอกเบี้ย
12-28%
จำนวนสินเชื่อเงินสดด่วนสูงสุด
1000 บาท 800000 บาท
ระยะเวลา
ถึง 48 เดือน
อายุผู้สมัครสินเชื่อบุคคล
20-60 ปี
อนุมัติใน
ใน 48 ชม
วิธีปล่อยสินเชื่อเงินสด
บัตรกดเงินสด เงินสด
กำหนดงาน
มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ ทำธุรกิจส่วนตัว

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ ดีไหม? สมัครยังไง อัพเดท 2563

สำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระอาจคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อกู้เงินมาใช้ในเวลาฉุกเฉิน แต่ความจริงแล้วก็ยังมีสินเชื่อที่เราสามารถสมัครได้อยู่นะครับ นั่นก็คือ “สินเชื่อเงินสดธนาคารกรุงเพทหรือสินเชื่ออาชีพอิสระจากธนาคารกรุงเทพนั่นเอง


โดยสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพนี้เป็นสินเชื่อสำหรับผู้มีเงินฝากไม่ว่าจะเป็นบัญชีสะสมทรัพย์หรือฝากประจำก็สามารถนำมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อบุคคลธนาคารกรุงเทพได้เลย ส่วนจะมีรายละเอียดสินเชื่อและการสมัครอย่างไร วันนี้เราได้นำข้อมูลอัพเดทล่าสุด 2562 มาฝากแล้วครับ

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติที่ต้องมีคือ:
• ต้องมีสัญชาติไทย
• มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
• มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 60 ปี

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพจะแบ่งตามหลักทรัพย์ที่เรานำมาใช้ค้ำประกัน โดแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
• ใช้เงินฝากสะสมทรัพย์มาค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยจะคิดจากดอกเบี้ยของเงินฝากสะสมทรัพย์ปัจจุบัน + 1.75% ในอัตราลดต้นลดดอก
• ใช้เงินฝากประจำมาค้ำประกันนั้น อัตราดอกเบี้ยจะคิดจากดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ปัจจุบัน + 2.00% ในอัตราลดต้นลดดอก

วงเงินของสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพอนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 1,000,000 [ท ของมูลค่าเงินฝากค้ำประกัน โดยสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 10 ปี
เอกสารการสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ


สินเชื่อเงินสดธนาคารกรุงเทพสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

ในกรณีรายได้ประจำก็:
• สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เซ็นชื่อกำกับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาทะเบียนบ้านโดยถ่ายสำเนามาทุกหน้า
• สลิปเงินเดือน ให้ใช้เดือนล่าสุด และหนังสือรับรองเงินเดือน ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดมาให้ครบถ้วน
• หากรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแสดงเอกสารภาษีประจำปี หรือ 50 ทวิ
• สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
• เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

สินเชื่อเงินสดธนาคารกรุงเทพสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นเจ้าของกิจการ

ในกรณีทำธุรกิจส่วนตัวก็:
• สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นชื่อกำกับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
• เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (สำหรับเจ้าของกิจการ)
• สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
• สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
• รายงานงบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปี ปีล่าสุด


การสมัครสินเชื่อเพื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพนั้นสมัครไม่ยาก จะสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือช่องทางออนไลน์ก็ได้ ถือเป็นอีกทางเลือกของผู้ทำอาชีพอิสระ ไม่มีรายรับประจำ ที่ต้องการสมัครสินเชื่อมาใช้ในเวลาฉุกเฉิน ขอแค่เรายื่นหลักทรัพย์บัญชีเงินออมค้ำประกันก็สมัครผ่านไม่ยากแน่นอนครับ